English 4 teens
Nawigacja
Strona Główna
Present Simple - zagadnienia teoretyczne
Present Simple - ćwiczenia
Czasownik 'to be' w czasie Present Simple - zagadnienia teoretyczne
Czasownik 'to be' w czasie Present Simple - ćwiczenia z gramatyki
Present Continuous - zagadnienia teoretyczne
Present Continuous - ćwiczenia
Present Simple a Present Continuous - porównanie
Present Simple a Present Continuous - ćwiczenia
Future Simple - zagadnienia teoretyczne
Future Simple - ćwiczenia
Present Continuous (wyrażenie przyszłości) - zagadnienia teoretyczne
Present Continuous (wyrażenie przyszłości) - ćwiczenia
'Going to' - zagadnienia teoretyczne
'Going to' - ćwiczenia
Czasy Przyszłe - porównanie
Czasy Przyszłe - ćwiczenia
Past Simple - zagadnienia teoretyczne
Past Simple - ćwiczenia
Past Continuous - zagadnienia teoretyczne
Past Continuous - ćwiczenia z odpowiedziami
Past Simple a Past Continuous - porównanie
Past Simple a Past Continuous - ćwiczenia
Present Perfect - zagadnienia teoretyczne
Present Perfect - ćwiczenia z gramatyki
Present Perfect i Past Simple - porównanie
Present Perfect i Past Simple - ćwiczenia
Present Perfect Continuous - zagadnienia teoretyczne
Present Perfect Continuous - ćwiczenia z gramatyki
Present Perfect a Present Perfect Continuous - porównanie
Present Perfect a Present Perfect Continuous - ćwiczenia z gramatyki
Past Perfect - Zagadnienia teoretyczne
Past Perfect - ćwiczenia z gramatyki
Bibliografia
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 51
Najnowszy Użytkownik: Sylwia
Past Simple cz. II
poprawka dla mileny


ZDANIA PYTAJĄCE OGÓLNE:

W zdaniach pytających w czasie Past Simple używamy tak zwanego operatora DID (operator to słówko, którego nie tłumaczymy).

Uwaga!!!

W pytaniach czasownik ma formę podstawową.

 

PAST SIMPLE – ZDANIA PYTAJĄCE

                                                

 

Did I sing yesterday?

 

Did you sing yesterday?

 

Did he sing yesterday?

 

Did she sing yesterday?

 

Did it sing yesterday?

 

Did we sing yesterday?

 

Did you sing yesterday?

 

Did they sing yesterday?

 

 

 

ZDANIA PYTAJĄCE SZCZEGÓŁOWE:

 

Pytania szczegółowe to pytania o szczegóły, o detale, o konkretne informacje. Tutaj już chcemy wiedzieć dokładnie „co? gdzie? kiedy? jak? dlaczego?”

 

Na samym początku takiego pytania stawiamy słówko pytające, dopiero później jest operator.

Budowa pytania szczegółowego w czasie Past Simple wygląda tak:

 


 

 

 

KRÓTKIE ODPOWIEDZI:

 

Krótkich odpowiedzi używamy tylko do zdań pytających ogólnych.

Krótkie odpowiedzi (YES / NO) tworzymy w następujący sposób:

 

Did you go to Paris last summer?

 

Yes, I did. / No I didn’t

 

Yes, I did. / No, I didn't.
Yes, you did. / No, you didn't.
Yes, he did. / No, he didn't.
Yes, she did. / No, she didn't.
Yes, it did. / No, it didn't.
Yes, we did. / No, we didn't.
Yes, you did. / No, you didn't.
Yes, they did. /  No, they didn't.

 

 

 

ZDANIA PRZECZĄCE:

 

 

W zdaniach przeczących używamy operatora ‘did not’ i zazwyczaj używamy następującego skrótu:

DID NOT = DIDN'T 

Didn’t stawiamy w zdaniach przeczących po osobie, a przed czasownikiem w bezokoliczniku (to znaczy bez żadnych końcówek).

 

PAST SIMPLE – ZDANIA PRZECZĄCE

 

       

I didn’t sing yesterday.

You didn’t sing yesterday.

He didn’t sing yesterday.


She didn’t sing yesterday.


It didn’t sing yesterday.


We didn’t sing yesterday.


You didn’t sing yesterday.


They didn’t sing yesterday.

 

 

 

CZASOWNIK ‘TO BE’ W CZASIE PAST SIMPLE

 

Uwaga!!!

Czasownik “to be” (być) w czasie Past Simple podlega innym zasadom niż inne czasowniki:

 

 

 

BUDOWA

 

ZDANIA TWIERDZĄCE:

 

Czasownik “to be” w czasie Past Simple odmienia się w następujący sposób:

 

I was                        we were

you were                 you were

he was                     they were

she was

It was

 


 TO BE W PAST SIMPLE – ZDANIA TWIERDZĄCE

                               


I was sick.

You were sick.

He was sick.

She was sick.

It was sick.


We were sick.

You were sick.


They were sick.