English 4 teens
Nawigacja
Strona Główna
Present Simple - zagadnienia teoretyczne
Present Simple - ćwiczenia
Czasownik 'to be' w czasie Present Simple - zagadnienia teoretyczne
Czasownik 'to be' w czasie Present Simple - ćwiczenia z gramatyki
Present Continuous - zagadnienia teoretyczne
Present Continuous - ćwiczenia
Present Simple a Present Continuous - porównanie
Present Simple a Present Continuous - ćwiczenia
Future Simple - zagadnienia teoretyczne
Future Simple - ćwiczenia
Present Continuous (wyrażenie przyszłości) - zagadnienia teoretyczne
Present Continuous (wyrażenie przyszłości) - ćwiczenia
'Going to' - zagadnienia teoretyczne
'Going to' - ćwiczenia
Czasy Przyszłe - porównanie
Czasy Przyszłe - ćwiczenia
Past Simple - zagadnienia teoretyczne
Past Simple - ćwiczenia
Past Continuous - zagadnienia teoretyczne
Past Continuous - ćwiczenia z odpowiedziami
Past Simple a Past Continuous - porównanie
Past Simple a Past Continuous - ćwiczenia
Present Perfect - zagadnienia teoretyczne
Present Perfect - ćwiczenia z gramatyki
Present Perfect i Past Simple - porównanie
Present Perfect i Past Simple - ćwiczenia
Present Perfect Continuous - zagadnienia teoretyczne
Present Perfect Continuous - ćwiczenia z gramatyki
Present Perfect a Present Perfect Continuous - porównanie
Present Perfect a Present Perfect Continuous - ćwiczenia z gramatyki
Past Perfect - Zagadnienia teoretyczne
Past Perfect - ćwiczenia z gramatyki
Bibliografia
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 51
Najnowszy Użytkownik: Sylwia
Future Simple - ćwiczenia
future simple - ćwiczenia

ĆWICZENIA GRAMATYCZNE

 

Zadanie 1

 

Uzupełnij zdania użuwając ‘will’ i czasowników podanych w nawiasach

 

1.Toys (be) will be different.                                                  

2.We (play)……………….games online.

3. You (play)……………...basketball.

4. We (live)…………………in a really big cities.

5. People (travel)………………to Mars.

6. They (have) ……………………..holidays.

7. Computers (be) …………………..very small.

8. He (have) ………………………..ten computers.Zadanie 2

 

Napisz przeczenia podanych zdań:

 

1. We’ll use computers just for writing letters.      We won’t use computers just for writing letters.

2. I’ll use pens and paper………………………………………………………...

3. You’ll send letters in envelopes……………………………………………….

4. Aliens will visit the Earth………………………….…………………………..

5. She’ll drive to school……………………………….………………………….

6. They’ll live in this house…………………….………………………………...

7. We’ll read books in the future……………………….………………………..

8. He’ll use his computer every day……………………………………………..Zadanie 3

 

Ułóż pytania z podanych zdań.

 

1.    It will fly.  Will it fly?

2.    Skateboards  will have engines. _____________________________________________

3.    We’ll have flying cars. _____________________________________________

4.    I’ll have my own robot. _____________________________________________

5.    We’ll use computers to cook dinner. _____________________________________________

6.    They will have holidays on the Moon. _____________________________________________

7.    Scientists will discover life on Mars. _____________________________________________

8.    Toys will be very different. _____________________________________________Zadanie 4

 

Napisz pytania, używając ‘will’ i zaimków pytających.

 

1. What/cimputers/do/for us?          What will computers do for us?

2. When/we have/holidays on the Moon? _____________________________________________

3. How many/robots/she have? _____________________________________________

4. Where/you/live? _____________________________________________

5. What/computers/you /use? _____________________________________________

6. Why/robots/drive all the cars? _____________________________________________Zadanie 5

 

Wpisz poprawną odmainę czasownika.

 

0. I (jump) will jump over the fence.

1. She (repair)………………….. the car tomorrow.

2. Michael (send)…………………... me a message.

3. I (put) …………………………..this in the shelf.

4. They (come) ……………………………….to us.

5. Fries (be) ………………..discarded in 5 minutes.

6. This car (cost)………………….. loads of money.

7. Peter (follow)……………………………….. me.

8. It (show) ………………………..me a way to go.

9. I (move)………………….. into a flat next week.Zadanie 6

 

Utwórz przeczenia do podanych zdań twierdzących.

 

1.She'll help me with my homework.
She won’t help me with my homework.

2.You'll pass all your exams.

……………………………………………………………………….
3.John will call my boss tomorrow.

……………………………………………………………………….
4.They'll try to find me a job.
……………………………………………………………………….

5.Julie will answer the phone in a moment.
……………………………………………………………………….

6.He'll be back in the morning.
……………………………………………………………………….

7.I'll stay in Dublin for a while.

……………………………………………………………..……Zadanie 7

 

Daj krótkie odpowiedzi na pytania, zgodnie ze wskazówkami:

 

1. Will your friend live nearby? Yes…………..

2. Will your parents buy you a present? No………..

3. Will it rain? No……………

4. Will you pass your exam? Yes…………

5. Will she do it? No……………Kliknij, żeby zobaczyć odpowiedzi

 Więcej ćwiczeń na :

 

 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/will_future_statements.htm

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/going_to_future_statements.htm

http://www.englishpage.com/verbpage/verbs18.htm

http://www.e-gramatica.com/pl/present-tense-be-going-to-future/test2-exercise1/

Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie